Nr. 5 – Jämställdhet

Två medarbetare på Modul

Inkluderande arbetsplats med mångfald

På Modul är vi övertygade om att vår värdegrund, mångfald, jämställdhet och jämlikhet berikar oss alla individuellt som medarbetare, kollektivt som företag samt är bra för våra kunder och våra affärer. Som industriföretag är vi stolta över att vara 40% kvinnor, flertal nationaliteter, unga och äldre, många olika kompetenser, olika bakgrunder samt en bred spridning på antal anställningsår.

Modul ska vara en inkluderande arbetsplats med mångfald. Vi tror starkt på att mångfald och inkludering bidrar till en arbetsplats där talanger kan prestera som bäst. Vi vill vara en arbetsplats där alla känner sig välkomna.

Jämställdhet - en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling

Vi tror att jämställdhet är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling globalt. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället.

Nationellt som internationellt ökar samhällens välstånd då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper. Att tillvarata allas, kvinnors och mäns, förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utveckling i samhället i stort samt i industrin.

Ledningsgruppen