Hållbarhetsmål och Agenda 2030

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. På Modul tror vi att tillsammans kan vi göra mycket. Det är också därför vi använder våra värdeord; Tillsammans. Nytänkande. Möjligheter.

Medarbetare - mångfald

Tillsammans

På Modul finns utrymme för var och en att utvecklas utifrån ens unika förutsättningar. Vi förstår att den gemensamma styrkan ligger i våra olikheter. När vi med förenad kraft tar oss an verksamhetens utmaningar så vet vi, att vi gör det bättre tillsammans, än var och en för sig.

Nytänkande

Vi växer genom dialog och öppnar upp för andra perspektiv än det egna, i dessa utbyten sker utveckling och tillväxt. Tillit och engagemang ökar, vi är proaktiva och förstår att marknader snabbt kan förändras.

Möjligheter

På Modul ges förtroende att utveckla processer, människor och uppgifter. Vi får ta ansvar, vi får ta plats, vi får vara kritiska. Idéer och initiativ uppmuntras och tas tillvara, Vi får vara spelare i en föränderlig värld där våra avtryck är viktiga, för våra kunder, för vår verksamhet och för varandra. 

Av FN:s 17 hållbarhetsmål fokuserar Modul på följande hållbarhetsmål


Nr. 5 – Jämställdhet

På Modul är vi övertygade om att vår värdegrund, mångfald, jämställdhet och jämlikhet berikar oss alla individuellt som medarbetare, kollektivt som företag samt är bra för våra kunder och våra affärer. Som industriföretag är vi stolta över att vara 40% kvinnor, flertal nationaliteter, unga och äldre, många olika kompetenser, olika bakgrunder samt en bred spridning på antal anställningsår.

Moduls produktionsledning

Nr. 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I Sverige har vi en fungerande arbetsmarknad, med bra lagar och regler kring anställning, arbetsmiljö samt fungerande samarbete mellan fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. På Modul vill vi att alla ska känna sig välkomna, trygga och ha en bra arbetsmiljö. Vi har tydliga policys, processer och rutiner för att uppnå det som företag och som medarbetare.

Medarbetare på Modul

Nr. 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Modul är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har policys, ledningssystem, processer och rutiner för vårt kvalitets och miljöarbete.

Modul säljer och tillverkar mycket för kunder inom byggindustrin, VVS (värme, vatten, sanitet), infrastruktur, elektronik samt möbler och inredning. Att vi kan vara en trygg och långsiktig leverantör, som levererar innovativa, hållbara, resurssnåla och produktionseffektiva lösningar till dessa branscher är därför viktigt.

Shear Genius

Nr. 12 - Hållbar konsumtion och produktion

På Modul har vi ett levande kvalitets- och miljösystem, är certifierade ISO 9001 och ISO14001. Vi arbetar med ständiga förbättringar, eftersträvar att optimera vår produktion och våra produktionsmetoder genom utveckling och effektivisering. Modul arbetar för att ligga i framkant vad gäller innovation och ny teknik.

Plåtbearbetning

Nr. 13 - Bekämpa klimatförändringen - framtiden för fossilfritt stål

I Moduls kvalitets- och miljösystem sätter vi upp våra ambitioner och mål avseende miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi tror bland annat på återvinning och cirkulär ekonomi som sätt att bekämpa klimatförändringar. Vi tittar på hur vi kan påverka vår värdekedjas användning av resurser. Det inkluderar både våra leverantörer och våra kunders vilja att återanvända och återvinna. Framöver kommer vi sätta större krav på leverantörer och hitta nya lösningar som kan hjälpa våra kunder på vägen.

Tunnplåt
FN:s 17 hållbarhetsmål