Nr. 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Arbete i maskinparken

Sociala trygghetssystem främjar både individer och ekonomin

Vi är positiva till att även globalt främja makroekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat. Sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling. Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i, och för att målet om utrotning av extrem fattigdom år 2030 ska kunna bli verklighet. För att företag till fullo ska kunna utveckla sin potential är tillgång till nationella, regionala och globala marknader avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för utländska investeringar, som kan ge ett viktigt bidrag till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring och produktiv kapacitet.

Internationellt främjande av anständiga arbetsvillkor bör bedrivas parallellt med att utvidga tillgången till grundläggande sociala förmåner. Sociala trygghetssystem främjar trygga individer, minskar risken att barn exploateras, stabiliserar ekonomin vid kriser och underlättar mobiliteten på arbetsmarknaden.

Ansvarsfulla affärer

Moduls verksamhet och affärer sker främst i Sverige. Modul som företag ska ha ekonomisk hållbar tillväxt via ansvarsfulla affärer. Vi gör alltid allt vi kan för att agera ansvarsfullt, och bidra till industrin och samhället på ett positivt sätt. Vi är emot korruption och fusk, vi är för etiska principer, integritet och mänskliga rättigheter. När du gör affärer med oss ska du kunna lita på att allting har gått rätt till.

Arbete i maskinparken