Nytänkande och samarbete

Hos Modul är vi ett team och vår företagskultur genomsyras av nytänkande, engagemang, mångfald och samarbete – både i det dagliga arbetet mellan medarbetare men så också i mötet med våra kunder.

Produktionsledningen

Vi som jobbar på Modul

Mångfald är en av nyckelfaktorerna till våra framgångar. Vi är drygt 50 medarbetare och alla som jobbar på Modul har olika bakgrund och förutsättningar. Vi är medarbetare med rötter i en rad olika länder, vi är 40% kvinnor och 60% män, i åldrar allt från 16 åriga praktikanter och sommarjobbare upp till 65 år.

Internt har vi en samsyn och jobbar drivande i självständiga team. Vi har en familjär stämning där vi bryr oss om varandra. 

På Modul finns utrymme för var och en att utvecklas utifrån ens unika förutsättningar. Den gemensamma styrkan ligger i våra olikheter och med förenad kraft tar vi oss an verksamhetens utmaningar - bättre tillsammans än var och en för sig.

Svetsning

Modul i samverkan

För att öka attraktionskraften och kvalitén på tekniskt inriktade utbildningar har vi valt att arbeta tillsammans med ”Teknikcollege”. Vi samarbetar även med Kalix kommuns ”Jobb & Utvecklingscenter, JUC”, där arbetstagare med funktionshinder får möjlighet att arbetsträna.

Intresserad av att jobba med oss?

Intresserad av att jobba med oss?

Modul är ett expansivt företag och vi söker ofta medarbetare med olika inriktningar, bakgrunder och erfarenheter. Vi erbjuder en mängd olika arbetsuppgifter och möjlighet till intern utbildning.

Just nu har vi inga lediga tjänster men du är alltid välkommen att skicka in en spontanansökan. Berätta om dig själv och varför du är intresserad av att jobba hos oss.

Skicka din ansökan till kandidat@modul.nu