Nr. 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Arbete med Bystronic kantpress

Investera i infrastrukturen för en hållbar utveckling

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Politik som ökar produktionskapaciteten, produktiviteten och den produktiva sysselsättningen, som främjar hållbar industriell utveckling, allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga, hållbara och moderna energitjänster samt hållbara transportsystem och som ger motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet blir alltmer viktig i en urbaniserad värld.

Att investera i infrastrukturen och anpassa industrier för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

En trygg och långsiktig leverantör

Modul är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har policys, ledningssystem, processer och rutiner för vårt kvalitets och miljöarbete.

Modul säljer och tillverkar mycket för kunder inom byggindustrin, VVS (värme, vatten, sanitet), infrastruktur, elektronik samt möbler och inredning. Att vi kan vara en trygg och långsiktig leverantör, som levererar innovativa, hållbara, resurssnåla och produktionseffektiva lösningar till dessa branscher är därför viktigt.

Vi ska driva på innovation för hållbarhet. Vi ska använda vår expertis, kompetens, moderna maskinpark och teknologi för att driva på utvecklingen av produkter och tjänster som ökar effektivitet och skapar hållbara värden. Vi ska använda våra resurser på ett sätt som ökar effektivitet och reducerar onödiga kostnader.

Arbete i maskinparken
Tunnplåt

Resurseffektiv användning av metallmaterial

Modul ska vara en samarbetspartner som, tillsammans med våra kunder, har hög innovationskraft, driver gemensam produktutveckling, har kompetens och hög automationsgrad, så att produkterna blir så tillverknings-, material- och resursmässigt optimerade som möjligt. 

Metall, i synnerhet stål, är idag det material som återvinns mest i världen. Som legoproducent i tunnplåt är vi resurseffektiva i vår användning av det metallmaterial vi nyttjar. Och överblivet material sänds tillbaka för återvinning, för cirkuläret, för tillverkning av ny metall.

Modul ser positivt på grön omställning i samhället och inom industrin. Att få ner andelen fossilanvändning, öka andelen förnybar energi med vatten-, sol- och vindkraft samt öka elektrifieringen i samhället.

Modul ser positivt på att i kommande år kunna marknadsföra och använda fossilfritt stål (se mer om det i hållbarhetsmål nr. 13).