Konstruktion

Konstruktörer

Design, konstruktion och visualisering

Välkommen att kontakta oss när du har en idé på helt ny produkt, eller vill modifiera och uppdatera en befintlig produkt. Våra erfarna konstruktörer hjälper er gärna att både utveckla och visualisera era produkter. Ju tidigare i produktutvecklingen vi involveras, desto bättre. Då kan vi med vår erfarenhet kring design, konstruktion, metallmaterial och produktion hjälpa er. Så vi tillsammans kan vara innovativa, och säkerställer att era produkter blir resurs-, material- och tillverkningstekniskt samt därmed kostnadsmässigt så optimalt utformade som möjligt.