Ett lyft för framtiden

Innovation och utveckling är något som ligger i Moduls DNA. Att lösa problem, effektivisera och förbättra på olika sätt. Som ett led i detta är företaget just nu en del i det nationella programmet ProduktionsLyftet. “Vår bransch förändras ständigt. Vi vill vara i framkant för att kunna leda och påverka den utvecklingen”, säger Annica Enström, verksamhetsutvecklingschef.  

 

För nio månader sedan gick Modul in i det nationella programmet ProduktionsLyftet. Redan nu, efter halva programtiden, ser man flera positiva effekter. 

– Även om vi just nu bara har kommit halvvägs, så ser vi resultat av det här arbetet. Vi är på rätt väg, berättar Annica Enström. 

 

Tre olika faser 

ProduktionsLyftets syfte är att stärka företags förmåga att förnya och förbättra sin konkurrenskraft utifrån varje företags unika förutsättningar och behov. I programmet får deltagarna hjälp att bygga strukturer för att stötta utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer inom organisationen. Programmet består av tre olika faser. Den första är den strategiska fasen där en styrgrupp skapar en samsyn kring övergripande mål och prioriteringar. Den andra fasen är den experimentella. Här initieras konkreta förändringar i verksamheten, först i liten skala genom en pilotverksamhet. Det är i mitten av den här fasen Modul befinner sig just nu.  

– Här handlar det om att våga testa, våga göra fel, utvärdera och backa om det inte blev som man tänkt sig, för att sedan testa något nytt. Det krävs mod och uthållighet och att man bibehåller den tänkta riktningen genom processen, säger Annica. 

Den tredje fasen är en stabiliseringsfas. När det nya arbetssättet etablerats och fungerar är det dags att sprida det till resten av organisationen. Målet är att det nya arbetssättet ska tillämpas och bidra med önskade positiva effekter. 
 

Smarta metoder 

För Modul handlar arbetet om att hitta än mer effektiv avvikelsehantering och ett levande förbättringsarbete på daglig basis, skapa ökad samsyn i viktiga frågor och implementera en lärande kultur inom hela organisationen.  

– Vi är ett modernt företag som brinner för att problemlösa och utveckla. Därför är det här ett jätteroligt arbete. Vi gör så mycket bra saker och är redan långt fram på många sätt, men man kan inte sitta lugnt i båten och tänka att det ska vara såhär för alltid. Det gäller att utmana sig själv och det man gör hela tiden för att bibehålla driv och ha chans att påverka utvecklingen, säger Annica och fortsätter: 

– När vi pratar om att vi ska effektivisera menar vi inte att vi ska jobba snabbare utan smartare. Det innebär förbättringar kopplat till att eliminera slöseri och effektivisera såväl som titta på belastning, arbetsmiljö och kvalité. Vi ska minimera fel som kan uppstå och arbeta metodiskt på rätt sätt. Det vinner både medarbetarna, företaget och kunderna på. 

 

Produktionslyftet drivs genom ett partnerskap som samordnas av RISE. Övriga parter är Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Tekniska högskolan i Jönköping, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, IUC-nätverket samt flera andra organisationer och konsulter över hela landet. 

 

Mer info på: www.modul.nu

 

Eller kontakta:

Verksamhetsutvecklingschef Annica Enström, 070-570 01 36, annica.enstrom@modul.nu

Produktionschef Daniel Sakko, 073-844 70 95, daniel.sakko@modul.nu                

VD Niclas Tidström, 070-318 40 40, niclas.tidstrom@modul.nu

15 Maj 2024