Studenter från LTU Luleå Tekniska Universitet besöker Modul

Intressanta samtal om innovation, produktutveckling och produktion av detaljer i tunnplåt

Idag 8 april 2024 gästades Modul av ett glatt gäng 3:e års studenter på LTU tillsammans med professor Peter Törlind och professor Anna Öhrwall Rönnbäck. Syftet var studiebesök och utbyte med näringsliv och företag i Kalix och Töre. Utöver företagspresentation och rundvandring i vår produktion, blev det chans till mycket intressanta samtal om innovation, produktutveckling, materialval, hållbarhet, cirkulära affärsmodeller, värdekedjor, sälj- & marknadsföring och företagsutveckling. Även karriär, yrkesval samt hur Modul ser vikten av att skapa attraktivitet och långsiktighet som arbetsgivare med rätt värdegrund, jämställdhet och jämlikhet diskuterades på positivt sätt. Vi på Modul säger stort tack för ert besök idag, samt hoppas på fortsatt givande dialog och informationsutbyte.

 

Mer info om Modul på: www.modul.nu

Eller kontakta:

Marcus Östling, Sälj- & konstruktionschef, marcus.ostling@modul.nu, 076-100 24 84

VD Niclas Tidström, niclas.tidstrom@modul.nu , 070-318 40 40

08 Apr 2024