Hållbart ledarskap på schemat när Latitude 66 besöker Modul

I utvecklingsprogrammet Latitude 66 Mentorship får drivna ledare från Norrbotten chans att möta andra intressanta ledare som tillsammans bidrar till utvecklingen av vår region. Under programmet genomförs ett par studiebesök, och just idag stod besök på Modul på schemat.  “För oss är samhällsengagemang enormt viktigt. I det här programmet samlas många av norra Sveriges mest engagerade ledare, det är ett rent nöje att få hälsa dem välkomna till oss”, säger Niclas Tidström, vd på Modul. 

Syftet med Latitude 66 Mentorship är att ge deltagarna användbara verktyg, och inte minst energi, för att kunna möta framtida utmaningar i regionen. Det är LTU Business som står bakom programmet i nära samarbete med Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Längmanska företagarfonden, Länsstyrelsen, Mobilaris, LKAB, och Billerud Korsnäs. Programmet etablerades 2013 och har hittills genomförts i nio omgångar.  

– Genom de här åren har ett stort nätverk av deltagare och mentorer tagit form. Idag består nätverket av närmare 300 engagerade ledare, berättar projektledare Monica Äijä-Lenndin vid LTU Business. 

 
Olika branscher 

Monica  berättar vidare att utvecklingsprogrammet pågår under ett år och att de 16 deltagarna under den här tiden får större insikt i den regionala utvecklingen, satsningar och utmaningar. Programmet är sektoröverskridande med deltagare ur många olika branscher, privata, kommunala och statliga bolag, stora likväl som små. Dessutom är det en stor geografisk spridning. 

– Vi gör några studiebesök varje år för att skapa möten med andra starka ledare som har ett engagemang i Norrbotten. Temat på besöket hos Modul är det hållbara ledarskapet. Det känns jättespännande att vara här, säger Monica. 

 
Samarbete över gränser 

Det stora sektorsöverskridande nätverket av engagerade ledare har många gemensamma frågor som engagerar dem. Två gånger per år samlas de och i vår kommer de bland annat bidra med inspel till den regionala utvecklingsstrategin som Region Norrbotten jobbar med just nu. Kompetensförsörjning, employer branding och attraktivitet är andra teman som stått på programmet för nätverksträffarna. 

– Det är en stor värme och ett stort intresse för varandra i det här nätverket, berättar Monica. 

Ett givande möte med intressanta personer, summerar Niclas Tidström studiebesöket. 

– Det var spännande att träffa de här människorna och samtidigt roligt att få chans att berätta mer om vårt arbete. Mentorskapsprogrammet bidrar till utveckling, inte bara av deltagarna, utan av regionen i stort vilket gynnar alla oss som bor och verkar här, säger han. 

 

Läs mer om Latitude 66 Mentorship här: https://ltubusiness.se/tjanster/latitude-66-mentorship/  

 

Mer info om Modul på: www.modul.nu

 

Eller kontakta:

VD Niclas Tidström, 070-318 40 40, niclas.tidstrom@modul.nu

28 Feb 2024