Gymnasieelever gör arbeten om Modul  

Tredjeårseleverna vid Furuhedsskolans ekonomiprogram i Kalix har skrivit gymnasiearbeten kopplade till det lokala näringslivet. Ett av företagen som varit inkopplade i arbetet är Modul. “Vi är jätteglada för Moduls engagemang. Det har varit värdefullt för våra elever”, säger Helena Hedman Henriksson, lärare vid ekonomiprogrammet. 

Eleverna har sedan i höstas arbetat intensivt med sina olika projekt. Nytt för i år är att man engagerat det lokala näringslivet i gymnasiearbetet. Helena Hedman Henriksson förklarar: 

– Vi ville skapa en närmare kontakt och hitta kanaler mellan eleverna här på gymnasiet och det lokala näringslivet. Därför har vi engagerat företag i Kalix genom att de fått komma med förslag på områden som våra elever skulle kunna undersöka. Områden som alltså varit direkt kopplade till de här företagen, säger hon och fortsätter: 

– Eleverna har fått undersöka frågor som företagen tycker är viktiga, men kanske inte har tid att prioritera själva.  

 

Två rapporter presenteras 

Ett av Kalixföretagen som deltagit här är alltså Modul. Resultatet blev två rapporter kopplade till Moduls verksamhet; den ena med fokus på hur elever på gymnasieskolan ser på arbetsmiljö och vad som är viktigt på det området. Den andra rapporten är en konkurrensanalys där eleverna jämfört Modul med tre konkurrenter.  

Rapporterna presenterades idag för Niclas Tidström, Moduls vd. Han är imponerad över resultatet. 

– De har gjort ett riktigt bra jobb allihopa! Vi kommer ha nytta av dessa rapporter i vårt fortsatta arbete, så jag känner mig glad och tacksam över att vi fått chans att delta här och vill rikta ett stort tack till både elever och lärare, säger han. 

 

Utveckling och fortsättning 

Helena Hedman Henriksson berättar att samarbetet med näringslivet varit lyckat och kommer att tas vidare till kommande år och gymnasiearbeten. 

– Eleverna har vuxit jättemycket under den här tiden. Bara en sådan sak som att ta personlig kontakt med företag kan för många kännas som en stor utmaning. Vem vet, de här företagen kan ju faktiskt vara deras framtida arbetsgivare, säger hon.  

 

Mer info om Furuhedskolan: https://www.kalix.se/Furuhedsskolan/

Mer info om Modul på: www.modul.nu

 

Eller kontakta:

VD Niclas Tidström, 070-318 40 40, niclas.tidstrom@modul.nu

29 Feb 2024