Medarbetardag hos Modul

Med fokus på arbetsmiljö, säkerhet, hälsa och friskvård

Löpande genomför Modul medarbetardagar. Där vi under trevliga former delar information, utbyter kunskap, utbildar och förkovrar oss inom viktiga och intressanta ämnen.

Måndag 29 januari genomfördes medarbetardag för Moduls produktion och produktionsledning i PlayZones lokaler i Kalix.

Tema och fokus för denna dag var; Arbetsmiljö. Säkerhet. Hälsa. Friskvård.

 

Drygt 20-tal medarbetare tog via interna samt externt inbjudna föredragshållare del av regler, riktlinjer och tips inom arbetsmiljö och säkerhet. Vilket ansvar arbetsgivaren har, samt vilken viktig roll våra skyddsombud och fackliga förtroendevalda har.

Vi pratade även om vikten av hälsa, friskvård, motion, kost och sömn. Och vi pratade om orsaker och reaktioner kopplat till stress respektive hur stressiga situationer kan hanteras.

Och vi genomförde praktisk träning inom första-hjälpen, lägga förband, stoppa blödning samt HLR Hjärt- och lungräddning.

 

Vi genomför detta för att hålla hög säkerhet och en bra trygghet på Modul som arbetsplats. För att skapa delaktighet, engagemang, trivsel och glädje på vår arbetsplats. Och för att säkerställa att vi är långsiktigt hållbara som medarbetare, vilket är en förutsättning för att vi ska vara en attraktiv långsiktig industriarbetsgivare där vi lever efter våra 3 värdeord; Tillsammans, Nytänkande & Möjligheter

Som industriföretag utvecklar och tillverkar vi detaljer av tunnplåt som är konsumentfärdiga. Modul består av ett sammansvetsat team kompetenta medarbetare. Vi har kontor, produktutveckling och produktion i Kalix i Norrbotten. Bolagets företagskultur genomsyras av nytänkande, engagemang, mångfald och samarbete.

Grundat 1997 har Modul som företag hela tiden utvecklats. Idag är vi en helhetsleverantör inom legotillverkning i tunnplåt. Där vi – från idé till färdig produkt – hjälper våra kunder med både produktutveckling och produktion. Vi har långsiktiga goda relationer och affärer med våra kunder. Vi är tryggt förankrade som attraktiv industriarbetsgivare. Vi har stabila ägare som kontinuerligt investerat i vår moderna maskinpark, fabrikslokaler, personalutrymmen, organisationen och medarbetare.

Vi har ledningssystem, policy, processer och rutiner på plats. Vi har fokus på hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Och är stolta att vi som industriföretag är 40% kvinnliga medarbetare samt att vi har många olika nationaliteter och olika bakgrunder. Det berikar oss som medarbetare, företaget, våra kunder och våra affärer.

 

Läs gärna mer på www.modul.nu.

Följ oss på våra sociala kanaler för löpande uppdateringar.

 

För mer information om vår produktion samt medarbetardagar, kontakta:

Verksamhetsutvecklingschef Annica Enström, 070-570 01 36, annica.enstrom@modul.nu

Produktionschef Daniel Sakko, 073-844 70 95, daniel.sakko@modul.nu                 

VD Niclas Tidström, 070-318 40 40, niclas.tidstrom@modul.nu

29 Jan 2024