Moduls VD: Finland som marknad är intressant för oss.

Modul har idag främst Sverige och Norge som marknader för direkta affärer med våra kunder. Därutöver har vi tillkommande indirekt export till andra europeiska länder utifrån våra större kunders internationella affärer.

Som legoproducent av kundfärdiga detaljer i tunnplåt har vi främst kunder inom branscherna bygg, VVS, elektronik samt möbler och inredningar. Sverige och Norge har fungerat mycket bra för Modul, med tillväxt via både befintliga och nya kunder inom nämnda branscher. Och i takt med samhällets ökande fokus på hållbarhet, smarta uppkopplade hem, ökande elektrifiering, cirkularitet och den gröna industriomställningen, så har fler kunder inom olika branscher visat intresse för Modul som samarbetspartner och legotillverkare. Vilket är glädjande och kul för ett företag med fortsatta tillväxtambitioner. Även geografiskt har förfrågningar, samtal och möten ökat när fler och fler företag i Finland på sista tiden haft kontakt med Modul. Det handlar både om produktägande företag som söker en kompetent och komplett legotillverkare för deras detaljer i tunnplåt. Där de söker hjälp via hela Moduls erbjudande, från produktinnovation, design och konstruktion, till komplett produktion, lackering och montering samt emballering av kundernas produkter. Andra finska företag söker samtal om samarbete in till Sverige, kopplat till de stora industriinvesteringar på drygt tusen miljarder kronor som nu sker under år 2020-2035 i norra Sverige.

”Finland som komplement till marknader Sverige och Norge känns mycket intressant för oss. Med vårt geografiska läge med kontor och produktion i Kalix, endast 5 mil från finska gränsen, är det ju egentligen konstigt att vi historiskt inte hunnit göra mer affärer med finska kunder än vi gjort. Så det känns mycket bra att våra affärer har förutsättning fortsätta växa både geografiskt och i olika industrisegment.” säger Niclas Tidström, VD på Modul (Modulsystem i Kalix AB) sedan april 2022.

 

Mer information på www.modul.nu

 

Kontaktpersoner:

Niclas Tidström, VD, niclas.tidstrom@modul.nu, 070-318 40 40

Marcus Östling, Sälj- & konstruktionschef, marcus.ostling@modul.nu, 076-100 24 84

16 Jan 2024