Modul deltar på A Sustainable Tomorrow 2023

Nordens största digitala hållbarhets- och framtidskonferens

Fredagen 15 september 2023 deltog delar av Moduls ledningsgrupp på digitala hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow.

A Sustainable Tomorrow jubilerar den 15 september 2023 och genomförde sitt tionde stora arrangemang. Samlade var en rad starka profiler som belyste olika aspekter av årets fokusområde; Disruption. Nytt var att seminariumet genomfördes i TV-format med målet att nå 20.000 personer från samhällets alla sektorer via hubbar i hela Norden. Vi på Modul deltog via hubben på Vetenskapens Hus i Luleå, där medborgare, politiker och företrädare från det offentliga samt privata näringslivet var på plats. För att ta del av seminariumet samt diskutera utmaningar och möjligheter kopplat till hållbarhet och klimatet.

Under 2023 och jubileumsarrangemanget var målet att ge kunskap om vad disruption innebär och hur disruptivt tänkande kan appliceras på olika verksamheter. Det disruptiva tankesättet kan appliceras på allt från inkludering till produktinnovation och har internationellt visat sig ge stor affärsnytta.

Program och talare 15 september 2023

09.12–09.23 Sara Nilsson Lööv, Christofer Laurell och Katarina Blomkvist
09.23–10.04 Johan Rockström (engelska)
10.09–10.15 Matilda Machacek och Henrik Linder
10.20–11.00 Märtha Rehnberg
11.38–12.13 Linnéa Claeson
12.18–12.48 Fredrik Reinfeldt
12.49–12.58 Fredrik Reinfeldt, Märtha Rehnberg och Linnéa Claeson
13.06–13.10 Prisutdelning A Sustainable Prize


Vi på Modul tackar för ett intressant seminarium. Det gav insikter och energi till Moduls fortsatta arbete inom hållbarhet. På www.modul.nu går att läsa mer om hur vi på Modul arbetar med social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och klimatmässig hållbarhet, samt hur vi som företag och arbetsgivare tar oss an Agenda 2030 och utvalda delar av FN:s 17 hållbarhetsmål.

15 Sep 2023