Mod, intresse och vilja att hela tiden bli bättre

Start på 18 månaders nationella programmet ProduktionsLyftet (FöretagsLyftet) som Modul deltar i 2023–2024

I veckan startade vi med att medarbetare från olika avdelningar fick spela ”Lean spelet” för att under par roliga intensiva timmar ge inspiration, insikter och förståelse för hur information, planering, takt, flöde och investeringar påverkar vägen fram till mål, utfall och förbättrade resultat.

Grundat 1997 har Modul som företag hela tiden utvecklats under bolagets 26-åriga historia.

Idag är vi en helhetsleverantör inom legotillverkning i tunnplåt. Där vi – från idé till färdig produkt – hjälper våra kunder med både produktutveckling och produktion. Vi har vuxit från 2 ägare/grundare, till att idag vara 53 anställda. Vi har, med lönsamhet, steg för steg ökat omsättningen till dagens nivåer på 80–100 MSEK. Vi har långsiktiga goda relationer och affärer med våra kunder. Vi är tryggt förankrade som attraktiv industriarbetsgivare i Kalix i Norrbotten. Vi har stabila ägare som kontinuerligt investerat i vår moderna maskinpark, fabrikslokaler, personalutrymmen, organisationen och medarbetare.

Vi har ledningssystem, policy, processer och rutiner på plats. Vi jobbar utifrån våra ledord: Tillsammans, Nytänkande, Möjligheter. Vi har fokus på hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Och är stolta att vi som industriföretag idag är 40% kvinnliga medarbetare och att vi har många olika nationaliteter och olika bakgrunder. Det berikar oss som medarbetare, företaget, våra kunder och våra affärer.

Men vi är inte nöjda. Vi vill hela tiden fortsätta utveckla oss själva och företaget.

Vi är därför glada att vi nu är igång och deltar i nationella programmet ProduktionsLyftet (FöretagsLyftet).  Ett 18 månaders program, där vi via en strukturerad process får externt stöd av industrierfarna coacher att ytterligare utveckla företagets förmåga att hantera förändringar och ständiga förbättringar, se över tjänste- och produktionsflöden, stärkt medarbetarengagemang, intern information och kommunikation, arbetssätt, processer och metoder. Läs mer om det på www.produktionslyftet.se

Deltagandet i ProduktionsLyftet (FöretagsLyftet) kommer öka Moduls effektivitet inom både vår administration samt produktion. Parallellt med våra planerade fortsatta investeringar i ökad digitalisering, automation och robotar.

Vi ser med stort intresse fram emot att under programtiden år 2023–2024 jobba tillsammans med Anders Sörqvist och Jennie Söderlind vid ITid AB (www.itid.se) som våra coacher.

Vill du veta mer besök www.modul.nu eller välkommen kontakta oss direkt för samtal och besök i vår fabrik i Kalix.

Verksamhetsutvecklingschef Annica Enström, 070-570 01 36, annica.enstrom@modul.nu

30 Maj 2023