Politiker på besök hos Modul

Studiebesök i produktionen och samtal om företagande på lokal och regional nivå

Tisdag 28 februari -23 hade Modul besök av regionråd Anders Öberg vid Region Norrbotten samt Kalix kommuns kommunalråd Susanne Andersson, vice kommunalråd Mikael Engren och Viktoria Wikström som är ordförande i utbildningsnämnden. Det gjordes studiebesök i Moduls lokaler och produktion tillsammans med VD Niclas Tidström och Verksamhetsutvecklingschef Annica Enström. Utöver samtal om Moduls verksamhet, produktion, kunder och affärer så handlade samtalen om vikten av att hela tiden som företag utveckla sig som attraktiv industriarbetsgivare, samt ha en modern effektiv maskinpark, med hög grad av automation, robotar och digitalisering för att klara kundernas förväntningar på korta tillförlitliga leveranstider.

Det blev också intressant samtal om Moduls arbete med värdegrund, mångfald, jämställdhet och jämlikhet. Hur vi som företag jobbar med cirkularitet, hållbarhet och arbetsmiljö. Vi hann även tala om samverkan mellan näringsliv och skola, kompetensförsörjning samt vad de stora industriinvesteringarna i norra Sverige innebär både i möjligheter och utmaningar för regionens befintliga små och medelstora företag.

Från Moduls sida säger vi tack för ert besök och intressanta samtal.   

02 Mar 2023