Moduls ledningsgrupp gör studiebesök hos Franke Futurum

Intressanta samtal om produktionsutveckling och produktionseffektivisering

Tidigare i veckan, den 21 mars, genomförde Moduls ledningsgrupp studiebesök vid Franke Futurums fabrik i Byske norr om Skellefteå. Vid fabriken i Byske, på 18.500 kvadratmeter och med ca 155 anställda, tillverkar Frank Futurum ventilations- och köksfläktar för den nationella och internationella marknaden. Både Modul och Franke Futurum tillverkar produkter i tunnplåt. Båda företagen har avdelningar för design, konstruktion, utveckling samt förädling av tunnplåt via stans, fiberlaser, manuella och robotiserade kantpressar, automatisk panelbock, manuell svets och svetsrobotar. Båda företagen har egen automatiserad lackeringslina samt utför montering och emballering. Det innebär att det finns gemensam syn på möjligheter respektive utmaningar. Studiebesöket innebar fabriksvisning samt mycket intressanta samtal mellan ledningsgruppen på Modul och chefer och ledare vid Franke Futurum. Samtal om produktionsplanering, produktionsutveckling samt produktionseffektivisering via både ökad grad av automation samt förbättrade processer, styrning, uppföljning och kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar. Modul säger stort tack till Franke Futurum för detta besök. Vi ser fram emot fortsatt informations- och erfarenhetsutbyte mellan våra företag, och vi hälsar er varmt välkomna till Modul i Kalix.

24 Mar 2023