Modul - ett företag med mod, intresse och vilja att hela tiden bli bättre

Modul går in i 18 månaders nationella programmet ProduktionsLyftet (FöretagsLyftet)

Grundat 1997 har Modul som företag hela tiden utvecklats under bolagets 26-åriga historia.

Idag är vi en helhetsleverantör inom legotillverkning i tunnplåt. Där vi – från idé till färdig produkt – hjälper våra kunder med både produktutveckling och produktion. Vi har vuxit från 2 ägare/grundare, till att idag vara 53 anställda. Vi har, med lönsamhet, steg för steg ökat omsättningen till dagens nivåer på 80–100 MSEK. Vi har långsiktiga goda relationer och affärer med våra kunder. Vi är tryggt förankrade som attraktiv industriarbetsgivare i Kalix i Norrbotten. Vi har stabila ägare som kontinuerligt investerat i vår moderna maskinpark, fabrikslokaler, personalutrymmen, organisationen och medarbetare. Vi har ledningssystem, policy, processer och rutiner på plats. Vi jobbar utifrån våra ledord: Tillsammans, Nytänkande, Möjligheter. Vi har fokus på hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Och är stolta att vi som industriföretag idag är 40% kvinnliga medarbetare, att vi är medarbetare med olika nationaliteter och olika bakgrunder. Det berikar oss som medarbetare, är bra för företaget och nyttigt för våra kunder och våra affärer.

Men vi är inte nöjda. Vi vill hela tiden fortsätta utveckla oss själva och företaget.

Vi är därför glada att vi antagits till nationella programmet ProduktionsLyftet (FöretagsLyftet).

Ett 18 månaders program, där vi via en strukturerad process får externt stöd av industrierfarna coacher att ytterligare utveckla företagets förmåga att hantera förändringar och ständiga förbättringar, se över tjänste- och produktionsflöden, stärkt medarbetarengagemang, öka intern information och kommunikation samt förtydliga arbetssätt, processer och metoder.

Läs mer på www.produktionslyftet.se

Deltagandet i ProduktionsLyftet (FöretagsLyftet) kommer öka Moduls effektivitet inom både vår administration samt produktion. Parallellt med våra planerade fortsatta löpande investeringar i ökad digitalisering, automation och robotar.

Vi tackar för den kontakt, intervju och nulägesanalys vi hittills haft med Staffan Larsson som regional kontaktperson i norra Sverige för ProduktionsLyftet. Och vi ser med stort intresse fram emot att under programtiden år 2023–2024 jobba tillsammans med Anders Sörqvist och Jennie Söderlind vid ITid AB (www.itid.se) som våra coacher.

Det här ska bli riktigt intressant och kul.

På bilden syns Anders Sörqvist (längst till vänster i bild) tillsammans med delar av ledningsgrupp, arbets- och teamledare samt fackliga ombud på Modul.

För ytterligare information om Modul samt vårt deltagande i ProduktionsLyftet går det bra att kontakta:

Niclas Tidström, VD - 070-318 40 40, niclas.tidstrom@modul.nu

Annica Enström, Verksamhetsutvecklingschef - 070-570 01 36, annica.enstrom@modul.nu

 

05 Apr 2023