Intern rekrytering

Via intern rekrytering tydliggör Modul sin organisation inom produktionsavdelningen fr.o.m. oktober 2022.

Daniel Sakko antar den nyinrättade tjänsten som Verkstadschef. Merlita Strömbäck antar den nyinrättade tjänsten som Produktionskoordinator och Indira Ilic går in som Arbetsledare för sammanslagna avdelningen Lack & Montering.

”Det känns mycket glädjande att vi haft tillväxt de senaste åren. Att vi ökat såväl antal medarbetare som våra produktionsvolymer. Nu gör vi en justering i vår organisation för att ha bra kontinuitet i vår produktion, samt ökad förmåga att jobba både med löpande produktion samt ha strategisk höjd för framtida behov, produktionseffektiviseringar och investeringar” säger Produktionschef Annica Enström.

12 Okt 2022